Điều khoản và Điều kiện Cung cấp

Cập Nhật vào ngày 14 tháng 04 năm 2021

Trang này (cùng với Chính sách Bảo mậtĐiều khoản Sử dụng Trang web của chúng tôi cho bạn biết thông tin về chúng tôi, dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và các điều khoản và điều kiện pháp lý (Điều khoản) mà các sản phẩm (Sản phẩm) được liệt kê trên trang web của chúng tôi (trang web của chúng tôi) được cung cấp cho bạn. Sản phẩm sẽ do chúng tôi cung cấp. Các Điều khoản này sẽ áp dụng cho mọi hợp đồng bán Sản phẩm của chúng tôi cho bạn (Hợp đồng). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi đặt mua bất kỳ Sản phẩm nào từ trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng bằng cách đặt mua bất kỳ Sản phẩm nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và các tài liệu khác được đề cập rõ ràng trong đó. Bạn nên in một bản sao của các Điều khoản này hoặc lưu chúng vào máy tính của bạn để tham khảo trong tương lai. Chúng tôi sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian như được nêu trong điều khoản 6. Mỗi khi bạn muốn đặt mua Sản phẩm, vui lòng kiểm tra các Điều khoản này để đảm bảo bạn hiểu các điều khoản sẽ áp dụng tại thời điểm đó. Nếu bất kỳ lúc nào bạn không đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, vui lòng không sử dụng Trang web này.

Sản Phẩm

Các hình ảnh của Sản phẩm trên trang web của chúng tôi chỉ mang tính chất minh họa. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị màu sắc một cách chính xác, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình hiển thị màu sắc của thiết bị phản ánh chính xác màu sắc của Sản phẩm. Sản phẩm của bạn (bao gồm bất kỳ bao bì nào của Sản phẩm) có thể hơi khác so với những hình ảnh đó.

Tất cả các Sản phẩm được hiển thị trên trang web của chúng tôi có thể tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email trong thời gian sớm nhất nếu Sản phẩm bạn đặt không có sẵn và chúng tôi sẽ không xử lý đơn hàng của bạn.

Sử dụng nếu trang web của chúng tôi

Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi được điều chỉnh bởi Điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi. Vui lòng dành thời gian để đọc chúng, vì chúng bao gồm các điều khoản quan trọng áp dụng cho bạn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Hãy dành thời gian để đọc nó, vì nó bao gồm các điều khoản quan trọng áp dụng cho bạn.

Tuổi

Bạn chỉ có thể mua Sản phẩm từ trang web của chúng tôi nếu bạn từ 18 tuổi trở lên.

Hợp đồng được hình thành như thế nào

Quy trình đặt hàng của chúng tôi cho phép bạn kiểm tra và sửa đổi bất kỳ sai sót nào trước khi gửi đơn đặt hàng cho chúng tôi. Vui lòng dành thời gian đọc và kiểm tra đơn đặt hàng của bạn tại từng trang của quy trình đặt hàng. Khi bạn đã đặt hàng, bạn sẽ có thể xem đơn hàng đó bất kỳ lúc nào trong Đơn hàng của tôi trong Tài khoản của tôi ở góc trên cùng bên phải của trang chủ trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đã nhận được đơn đặt hàng của bạn và xác nhận liệu chúng tôi, hoặc một nhà cung cấp ở nước ngoài, sẽ là Nhà cung cấp sau khi chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của bạn (bao gồm cả khoản thanh toán của bạn) (Xác nhận Đơn hàng). Xác nhận đơn hàng sẽ cung cấp cho bạn thời gian giao hàng ước tính.

Đơn đặt hàng của bạn tạo thành một đề nghị cho Nhà cung cấp để mua Sản phẩm. Việc chấp nhận đơn đặt hàng của bạn sẽ chỉ diễn ra khi chúng tôi gửi cho bạn Xác nhận đơn hàng, tại thời điểm đó, Hợp đồng sẽ có hiệu lực giữa Nhà cung cấp và bạn.

Nếu đơn đặt hàng của bạn không thể được chấp nhận, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hoàn lại cho bạn bất kỳ khoản tiền đã thanh toán nào. Ví dụ: điều này có thể là do Sản phẩm hết hàng hoặc không còn, hoặc do chúng tôi đã xác định được lỗi trong giá hoặc mô tả của Sản phẩm.

Nếu bạn thay đổi ý định, bạn có thể hủy đơn đặt hàng của mình cho một Sản phẩm bằng cách liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào trước khi Sản phẩm được gửi cho bạn hoặc chương trình giảm giá có liên quan đã kết thúc. Nếu Sản phẩm đã được gửi đi, nó sẽ được hiển thị như đã được gửi trong Đơn đặt hàng của tôi trong Tài khoản của tôi ở góc trên cùng bên phải của trang chủ của trang web của chúng tôi. Nếu đơn đặt hàng bị hủy, chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn bất kỳ khoản tiền nào bạn đã thanh toán.

Quyền của chúng tôi để thay đổi các Điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian, bao gồm, đặc biệt, để phản ánh những thay đổi trong:

  1. cách chúng tôi chấp nhận thanh toán từ bạn;
  2. sắp xếp giao hàng; và
  3. luật có liên quan và các yêu cầu quy định.

Mỗi khi bạn đặt mua Sản phẩm từ trang web của chúng tôi, các Điều khoản có hiệu lực tại thời điểm đó sẽ được áp dụng cho Hợp đồng.

Bất cứ khi nào chúng tôi sửa đổi các Điều khoản này theo điều khoản 6 này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và nhận thấy điều này bằng cách nêu rõ rằng các Điều khoản này đã được sửa đổi và ngày có liên quan ở đầu trang này.

Quyền đổi trả

Chi tiết về quyền trả lại Sản phẩm của bạn được nêu trong Chính sách Trả hàng của chúng tôi

Giao Hàng

Thông tin chi tiết liên quan đến việc giao Sản phẩm, bao gồm phí giao hàng và khung thời gian giao hàng ước tính, được nêu trong trang Thông tin giao hàng của chúng tôi.

Một Sản phẩm sẽ do bạn chịu trách nhiệm kể từ khi Sản phẩm được giao đến địa chỉ bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn sở hữu Sản phẩm sau khi Sản phẩm được giao cho bạn hoặc nếu sớm hơn, khi chúng tôi đã nhận được đầy đủ thanh toán, bao gồm tất cả các khoản phí giao hàng hiện hành.

Nếu việc cung cấp Sản phẩm bị trì hoãn do một sự kiện ngoài tầm kiểm soát của Nhà cung cấp, thì chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể để thông báo cho bạn và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để giảm thiểu ảnh hưởng của việc chậm trễ. Miễn là chúng tôi làm điều này, chúng tôi (cũng như, nếu chúng tôi không phải là Nhà cung cấp, Nhà cung cấp) sẽ không phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ do sự kiện gây ra.

Giá Sản Phẩm

Giá của Sản phẩm sẽ là giá được ghi trên các trang đặt hàng khi bạn đặt hàng. Tất cả giá đều tính bằng đô la New Zealand và đã bao gồm thuế GST của New Zealand (nếu có). Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng giá của Sản phẩm được tư vấn cho bạn là chính xác. Tuy nhiên, vui lòng xem điều khoản 9.4 để biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi phát hiện ra sai sót trong giá của Sản phẩm bạn đặt hàng.

Giá Sản phẩm có thể thay đổi theo thời gian, nhưng những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ đơn hàng nào mà chúng tôi đã xác nhận bằng Xác nhận Đơn hàng.

Giá của Sản phẩm không bao gồm phí giao hàng. Phí giao hàng của chúng tôi đối với Sản phẩm sẽ được ghi rõ trên các trang đặt hàng khi bạn đặt hàng.

Luôn luôn có thể xảy ra rằng, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một số Sản phẩm trên trang web của chúng tôi có thể được định giá không chính xác. Thông thường, chúng tôi sẽ kiểm tra giá trước khi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn, do đó, nếu giá chính xác của Sản phẩm tại ngày đặt hàng của bạn thấp hơn giá đã nêu của chúng tôi tại ngày đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ tính số tiền thấp hơn. Nếu giá chính xác của Sản phẩm tại ngày đặt hàng của bạn cao hơn giá bạn đã nêu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để được hướng dẫn trước khi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. Nhà cung cấp không có nghĩa vụ phải cung cấp Sản phẩm cho bạn với mức giá không chính xác (thấp hơn), ngay cả sau khi chúng tôi đã gửi cho bạn Xác nhận đơn hàng, nếu lỗi giá cả rõ ràng và không thể nhầm lẫn và có thể được bạn xác nhận là định giá sai.

Nếu bạn đặt hàng Sản phẩm để giao bên ngoài New Zealand hoặc nơi Sản phẩm được cung cấp bởi nhà cung cấp ở nước ngoài, Sản phẩm có thể phải chịu thuế nhập khẩu và các loại thuế được tính khi việc giao hàng đến điểm đến đã chỉ định. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các nghĩa vụ và thuế này. Khi Sản phẩm được vận chuyển từ nước ngoài, bạn đồng ý rằng bạn đóng vai trò là nhà nhập khẩu, Sản phẩm chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và bạn sẽ hoàn thành mọi biểu mẫu và khai báo cần thiết.

Cách thanh toán

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng Visa và Mastercard hoặc Chuyển khoản Ngân hàng Trực tuyến và Tiền mặt.

Bạn phải thanh toán trước cho Sản phẩm và tất cả các khoản phí giao hàng hiện hành khi bạn đặt hàng.

Khi tài khoản của bạn có số dư tín dụng, số tiền này sẽ tự động được khấu trừ vào khoản thanh toán cần thiết cho đơn đặt hàng của bạn. Xin lưu ý, tuy nhiên, khoản tín dụng đó không thể được sử dụng để thanh toán phí giao hàng.

Quyền của chúng tôi khi kết thúc Hợp đồng

Trong một số trường hợp, ngay cả sau khi đơn đặt hàng của bạn được chấp nhận, Sản phẩm có thể ngừng cung cấp. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể đề xuất một mặt hàng thay thế (có giá trị tương đương hoặc lớn hơn) và, nếu mặt hàng đó được bạn chấp nhận, chúng tôi sẽ cung cấp mặt hàng đó thay vì Sản phẩm ban đầu. Nếu một hạng mục thay thế không được đề xuất (hoặc bạn không chấp nhận nó), Hợp đồng sẽ kết thúc và chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào bạn đã thanh toán

Chúng tôi có thể kết thúc Hợp đồng nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc gian lận (hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ là không chính xác hoặc gian lận).

Liên lạc giữa chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện cho nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số +64 (0) 22 066 4251, bằng cách sử dụng chức năng “đặt câu hỏi” trên trang liên hệ trên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Nếu chúng tôi phải liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ thực hiện bằng điện thoại hoặc bằng thư cho bạn theo địa chỉ email hoặc địa chỉ bưu điện mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong đơn đặt hàng của bạn.

Các điều khoản quan trọng khác

Bạn chỉ có thể chuyển các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này cho người khác nếu chúng tôi đồng ý với điều này bằng văn bản.

Hợp đồng này là giữa bạn và chúng tôi. Không người nào khác sẽ có bất kỳ quyền nào để thực thi bất kỳ điều khoản nào của nó.

Mỗi đoạn trong các Điều khoản này hoạt động riêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có liên quan nào quyết định rằng bất kỳ điều khoản nào trong số đó là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các đoạn còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Xin lưu ý rằng các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp New Zealand. Điều này có nghĩa là Hợp đồng mua Sản phẩm thông qua trang web của chúng tôi và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp New Zealand. Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào như vậy sẽ phải tuân theo quyền tài phán không độc quyền của các tòa án New Zealand.

Bài viết này cũng có sẵn tại đây: English

Barbara Thomborson
Barbara Thomborson

Just left us a 5 star review

5.0
Based on 7 Reviews
google
Barbara Thomborson
January 20, 2023

High quality product. I love saffron tea. It seems expensive, but a little gives a lovely cuppa. Treat yourself and those close to you.

google
Winnie Ponga
January 21, 2022

Beautifully presented! Makes a unique and special gift.

google
Sarah Hopkins
January 21, 2022

Really great product highly recommend !

google
Whitleigh Osikai
January 21, 2022

Grate Recipes 😋 🍵

google
Jessica Cook
January 21, 2022

Very high quality saffron harvested, which retains its color and scent when cooked.

google
Danielle
January 13, 2022

Loved the tea and flowers they were gorgeous 😍

google
Nesha Hoterini
January 13, 2022

Beautiful product, people you need to purchase this product. Awesome...Used it in everything from food to drinks, & bath even...Thank you for sharing this wonderful product...😊