Chính sách Riêng Tư

Cập Nhật vào ngày 14 tháng 04 năm 2021

Cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi

Quyền riêng tư của bạn là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi.

Chính sách Bảo mật của chúng tôi nhằm mục đích truyền đạt, theo cách rõ ràng nhất có thể, cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách Bảo mật này. Nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi.

Tại GozieSaffron, chúng tôi có một số nguyên tắc cơ bản:

 • Chúng tôi sẽ luôn thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân theo tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã đưa ra Chính sách Bảo mật này để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn gửi hoặc chúng tôi thu thập.
 • Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi hoặc thực hiện các chức năng và hoạt động kinh doanh cần thiết khác.
 • Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, trừ khi chúng tôi được sự đồng ý của bạn trước.

Chính sách Riêng Tư

Chính sách Bảo mật này quy định cách chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Đạo luật Bảo mật năm 1993 và Nguyên tắc Bảo mật Thông tin của New Zealand.

Chúng tôi bị ràng buộc bởi các yêu cầu của các luật đó, quy định cách chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Các luật đó cũng quy định cách thức các cá nhân có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin được lưu giữ về họ.

“Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin về một cá nhân có thể nhận dạng được. Ví dụ, loại thông tin này bao gồm tên, địa chỉ và chi tiết liên hệ của bạn.

Trong Chính sách Bảo mật này, “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” và “GozieSaffron” đề cập đến Gozie Limited và các công ty và chi nhánh có liên quan của nó.

Sự đồng ý của bạn

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên quan đến việc lưu trữ thông tin và dữ liệu (bao gồm cả thông tin cá nhân) do bạn gửi hoặc với cơ quan có thẩm quyền của bạn.

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi theo thời gian, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?

GozieSaffron thu thập thông tin mà bạn cung cấp.

Việc đăng ký thành viên trên trang web của chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin liên hệ nhất định. Thông lệ của chúng tôi là thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn, thông qua trang web của GozieSaffron hoặc khi bạn:

 • hoàn thành một mẫu đăng ký thành viên;
 • hoàn thành bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào khác trên trang web của chúng tôi;
 • đăng ký nhận tài liệu tiếp thị và bán hàng hoặc thông tin liên lạc;
 • nếu không, hãy hoàn thành biểu mẫu bản in ra giấy hoặc cung cấp thông tin cho GozieSaffron;
 • liên hệ với GozieSaffron; hoặc là
 • thăm trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ một bên thứ ba hoặc nguồn có sẵn công khai, nhưng chỉ khi bạn đồng ý với việc thu thập đó hoặc mong đợi một cách hợp lý chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn theo cách này.

Bạn luôn có thể chọn không cung cấp thông tin cá nhân của mình cho GozieSaffron, nhưng điều đó có thể có nghĩa là chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ của mình cho bạn.

Cookies

Cookies là những mẩu thông tin nhỏ được lưu trữ trong tệp liên quan đến trình duyệt trên ổ cứng máy tính của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Cookies được sử dụng rộng rãi trên hầu hết các trang web lớn. GozieSaffron sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm thành viên, đo lường cách bạn sử dụng trang web để xem nó có thể được cập nhật và cải thiện như thế nào và để ghi nhớ chi tiết đăng nhập của bạn để bạn không phải nhập lại chúng mỗi lần vào trang web GozieSaffron.

Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào?

GozieSaffron thu thập thông tin cá nhân của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn trang web của chúng tôi và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan nào mà chúng tôi có thể cung cấp hoặc bạn có thể yêu cầu. Khi làm như vậy, GozieSaffron có thể sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn cho các mục đích liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm:

 • xác minh danh tính của bạn;
 • liên hệ với bạn khi cần thiết;
 • quản lý các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
 • thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc thay đổi;
 • thực hiện tiếp thị hoặc đào tạo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
 • hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề hỗ trợ kỹ thuật hoặc các vấn đề khác liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ;
 • tuân thủ tất cả các luật và quy định trong các khu vực pháp lý hiện hành; và
 • Giao tiếp với bạn.

Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thông tin cá nhân của bạn được thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ theo cách này và cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác mà bạn cho phép. GozieSaffron sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này hoặc với sự đồng ý của bạn.

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi có thể được yêu cầu tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Khi GDPR được áp dụng, chúng tôi sẽ thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin đó theo GDPR.

Trong những trường hợp hạn chế nào, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được bán, giao dịch, cho thuê hoặc cung cấp cho người khác mà không có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai bên ngoài GozieSaffron và các công ty liên quan của GozieSaffron nếu điều đó là cần thiết và thích hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho mục đích mà thông tin cá nhân của bạn được thu thập theo Chính sách bảo mật này hoặc mục đích liên quan trực tiếp.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi tin rằng trên cơ sở hợp lý rằng bạn đã cung cấp sự cho phép của mình. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn để thực thi các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi và các điều khoản và điều kiện cung cấp, bảo vệ quyền hoặc tài sản và hoặc sự an toàn của GozieSaffron và các thành viên hoặc để tuân thủ mọi lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý khác hoặc
điều tra bao gồm cả cơ quan thuế, nếu luật pháp yêu cầu công bố thông tin đó. Khi có thể và thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Ngoài ra, có thể trong tương lai một công ty khác có thể mua lại GozieSaffron hoặc tài sản của nó. Cũng có thể GozieSaffron có thể hợp tác với hoặc mua một công ty khác để tiếp tục hoạt động kinh doanh như một thực thể kết hợp. Trong trường hợp điều này xảy ra, có thể thông tin thành viên của chúng tôi, bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn
thông tin, có thể được chuyển cho pháp nhân kinh doanh mới như một trong những tài sản của GozieSaffron. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này để phản ánh bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.

Lưu trữ và bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn   và chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin đó khỏi bị truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên các máy chủ an toàn ở Sydney, Úc. Các máy chủ này chỉ được truy cập bởi nhân viên hoặc nhà cung cấp được ủy quyền của GozieSaffron.

Tuy nhiên, bản thân Internet không phải là một môi trường an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn được bảo mật. Việc truyền thông tin cá nhân qua Internet là rủi ro của riêng bạn và bạn chỉ nên nhập hoặc hướng dẫn nhập thông tin cá nhân trong một bảo mật
môi trường.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi có cơ hội hợp lý đầu tiên khi phát hiện hoặc được thông báo về một vi phạm bảo mật trong đó thông tin cá nhân của bạn bị mất, bị đánh cắp, bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi hoặc xử lý bởi bất kỳ người nào trái phép hoặc theo bất kỳ cách thức trái phép nào.

Bạn có trách nhiệm giữ các chi tiết đăng nhập, mật khẩu và các câu hỏi bảo mật liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi với bạn một cách an toàn và bảo mật. Bạn nên thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt nếu bạn biết về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với chi tiết đăng nhập, mật khẩu hoặc câu hỏi bảo mật của mình và ngay lập tức thay đổi thông tin bảo mật đó ngay lập tức.

Điều gì về liên kết đến các trang web khác?

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Các trang web này có thể sử dụng cookies. Các bên thứ ba đó có trách nhiệm thu thập sự đồng ý thích hợp từ bạn để cho phép cookie của riêng họ (trong phạm vi luật pháp yêu cầu) và thông báo cho bạn về cookie mà họ sử dụng. Bạn nên kiểm tra Chính sách quyền riêng tư trên tất cả các trang web của bên thứ ba để đảm bảo bạn cảm thấy thoải mái với bên thứ ba cookies.

Chúng tôi không có trách nhiệm đối với các trang web được liên kết và chỉ cung cấp chúng để mang lại thông tin và sự thuận tiện cho bạn. Chúng tôi đặc biệt từ chối trách nhiệm đối với nội dung, thực tiễn bảo mật và điều khoản sử dụng của họ và chúng tôi không xác nhận, tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác, nội dung hoặc tính kỹ lưỡng của chúng. Bạn tự chịu rủi ro khi tiết lộ thông tin cá nhân cho các trang web của bên thứ ba.

Liên lạc qua email, văn bản và điện thoại

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ Đạo luật về tin nhắn điện tử không được yêu cầu năm 2007.

Bằng cách đăng ký nhận email và / hoặc liên lạc bằng văn bản, hoặc cung cấp địa chỉ email và / hoặc số điện thoại di động của bạn, bạn đồng ý nhận email và / hoặc tin nhắn (tùy trường hợp) để quảng bá và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ của những người khác, tùy từng thời điểm.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin liên lạc qua email và / hoặc liên lạc bằng văn bản của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” trong bất kỳ email hoặc văn bản quảng cáo hoặc tiếp thị nào nhận được hoặc bằng cách gửi email đến “[email protected]” hoặc bằng cách gọi cho nhóm Dịch vụ Thành viên của chúng tôi theo địa chỉ + 64 06 238 111.

Khi bạn đã hủy đăng ký nhận email hoặc liên lạc bằng văn bản, bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách tiếp thị tương ứng ngay khi có thể.

Cách bạn có thể truy cập hoặc sửa thông tin cá nhân của mình

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà bạn nhập vào trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình ở bất kỳ giai đoạn nào bằng cách sử dụng chi tiết đăng nhập của bạn thông qua trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn email của mình cùng lúc.

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin chúng tôi có về bạn hoặc yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn, bằng cách đưa ra yêu cầu của bạn bằng văn bản và gửi cho chúng tôi theo địa chỉ “[email protected]” hoặc gọi điện nhóm Dịch vụ Thành viên của chúng tôi theo số +64 06 2138 111.

Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt. Nếu chúng tôi không thể cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin bạn đã yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lý do cho quyết định này khi chúng tôi phản hồi yêu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là chúng tôi yêu cầu thông tin đó cho các mục đích vận hành doanh nghiệp của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể được yêu cầu giữ một số thông tin cá nhân của bạn trong những khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như theo một số luật liên quan đến công ty, luật rửa tiền và báo cáo tài chính.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng

GozieSaffron có các biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng. Chi tiết thẻ tín dụng của bạn không được lưu giữ hoặc xử lý trên trang web hoặc hệ thống của GozieSaffron, tất cả các giao dịch ion được xử lý thông qua một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán an toàn.

GozieSaffron sử dụng PayPal và Stripe để cung cấp dịch vụ này cho cả giao dịch New Zealand và giao dịch quốc tế. Tất cả các giao dịch được xử lý bằng các phương pháp mã hóa. PayPal và Stripe lưu trữ tất cả các trang thanh toán và các phiên giao dịch. Chi tiết thẻ tín dụng của bạn không do GozieSaffron nắm giữ và bất kỳ nhân viên nào của GozieSaffron cũng không thể truy cập được. Tuy nhiên, chúng có thể do PayPal và Stripe nắm giữ.

Nội dung cập nhật đối với Chính sách quyền riêng tư

Đôi khi, chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với thực tiễn thông tin của mình hoặc thay đổi chức năng của trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này cho phù hợp và chúng tôi khuyến khích xem xét định kỳ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này và, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo bổ sung (chẳng hạn như thêm tuyên bố vào trang chủ của chúng tôi hoặc gửi cho bạn một thông báo qua email). Nếu có những thay đổi quan trọng đối với Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp hơn cho bạn qua email hoặc phương tiện thông báo trên trang chủ trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của GozieSaffron để được cập nhật về các thông lệ thông tin của chúng tôi và những cách bạn có thể giúp bảo vệ quyền riêng tư của mình. Việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của GozieSaffron sau khi đăng các thay đổi đó sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.

Bài viết này cũng có sẵn tại đây: English

Barbara Thomborson
Barbara Thomborson

Just left us a 5 star review

5.0
Based on 7 Reviews
google
Barbara Thomborson
January 20, 2023

High quality product. I love saffron tea. It seems expensive, but a little gives a lovely cuppa. Treat yourself and those close to you.

google
Winnie Ponga
January 21, 2022

Beautifully presented! Makes a unique and special gift.

google
Sarah Hopkins
January 21, 2022

Really great product highly recommend !

google
Whitleigh Osikai
January 21, 2022

Grate Recipes 😋 🍵

google
Jessica Cook
January 21, 2022

Very high quality saffron harvested, which retains its color and scent when cooked.

google
Danielle
January 13, 2022

Loved the tea and flowers they were gorgeous 😍

google
Nesha Hoterini
January 13, 2022

Beautiful product, people you need to purchase this product. Awesome...Used it in everything from food to drinks, & bath even...Thank you for sharing this wonderful product...😊