Thông Tin Giao Hàng

Cập Nhật vào ngày 14 tháng 04 năm 2021

Giá Cố Định

Do chi phí vận chuyển tăng lên, phí vận chuyển Cố định của chúng tôi đã tăng lên $ 5 NZD. Bạn có thể đặt bao nhiêu món tùy thích thuộc danh mục Giá cố định và chỉ phải trả một khoản phí này.

Phí vận chuyển cố định chỉ dành cho các khu vực tiêu chuẩn; phí vận chuyển thêm sẽ được tính cho các đơn hàng nông thôn.

Chúng tôi vận chuyển ở đâu?

Hiện tại, chúng tôi chỉ gửi đến New Zealand và Việt Nam. Một số mặt hàng có thể không đủ điều kiện để vận chuyển về Việt Nam

Ước tính giao hàng

Mỗi sản phẩm có một thời hạn giao hàng vận chuyển ước tính. Ước tính này sẽ được hiển thị khi thanh toán và bạn có thể kiểm tra thời hạn giao hàng ước tính của mình bằng cách chuyển đến Lịch sử đặt hàng của bạn. Bạn cũng sẽ nhận được email xác nhận một ngày sau khi đơn hàng của bạn được đặt với các khung thời gian này.

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để xử lý tất cả các đơn đặt hàng nhanh nhất có thể, tuy nhiên, theo thời gian, việc giao các mặt hàng cụ thể sẽ vượt quá thời hạn giao hàng đã nêu thông thường của chúng tôi vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email sau khi hàng của bạn đã được gửi đi và nếu chúng tôi dự đoán được sự chậm trễ.

Bài viết này cũng có sẵn tại đây: English

Barbara Thomborson
Barbara Thomborson

Just left us a 5 star review

5.0
Based on 7 Reviews
google
Barbara Thomborson
January 20, 2023

High quality product. I love saffron tea. It seems expensive, but a little gives a lovely cuppa. Treat yourself and those close to you.

google
Winnie Ponga
January 21, 2022

Beautifully presented! Makes a unique and special gift.

google
Sarah Hopkins
January 21, 2022

Really great product highly recommend !

google
Whitleigh Osikai
January 21, 2022

Grate Recipes 😋 🍵

google
Jessica Cook
January 21, 2022

Very high quality saffron harvested, which retains its color and scent when cooked.

google
Danielle
January 13, 2022

Loved the tea and flowers they were gorgeous 😍

google
Nesha Hoterini
January 13, 2022

Beautiful product, people you need to purchase this product. Awesome...Used it in everything from food to drinks, & bath even...Thank you for sharing this wonderful product...😊