Điều khoản sử dụng trang web

Cập Nhật vào ngày 14 tháng 04 năm 2021

Các điều khoản sử dụng này (cùng với các tài liệu được đề cập trong đó) cho bạn biết các điều khoản sử dụng mà bạn có thể sử dụng trang web “goziesaffron.com” (trang web của chúng tôi). Việc sử dụng trang web của chúng tôi bao gồm truy cập, duyệt hoặc mua sắm trên đó. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web của chúng tôi, vì những điều khoản này sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao của chúng để tham khảo trong tương lai. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này và bạn đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi.

Các điều khoản áp dụng khác

Chính sách Bảo mật của chúng tôi, đưa ra các điều khoản mà chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với quá trình xử lý đó và bạn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác. Nếu bạn mua sản phẩm từ trang web của chúng tôi, Điều khoản và Điều kiện Cung cấp của chúng tôi sẽ được áp dụng cho việc mua hàng.

Thông tin về chúng tôi

“goziesaffron.com” là một trang web do Gozie Limited điều hành. Chúng tôi được đăng ký tại New Zealand theo số công ty 8178533 [và có văn phòng đăng ký tại 137 North Street, Ashhurst, Manawatu, New Zealand 4810].

Các thay đổi đối với các điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này theo thời gian. Mỗi khi bạn muốn sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng kiểm tra các điều khoản này để đảm bảo rằng bạn hiểu các điều khoản sẽ áp dụng tại thời điểm đó.

Những thay đổi đối với trang web của chúng tôi

Với mô hình kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi thay đổi và cập nhật trang web của mình hàng ngày và / hoặc hàng tuần. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi có thể đã lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật nội dung đó. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, sẽ không có lỗi hoặc thiếu sót.

Truy cập trang web của chúng tôi

Trang web của chúng tôi được cung cấp miễn phí. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, sẽ luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc thu hồi hoặc hạn chế tính khả dụng của tất cả hoặc bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi vì lý do kinh doanh và hoạt động. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do gì mà trang web của chúng tôi không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều nhận thức được các điều khoản sử dụng này cũng như các điều khoản và điều kiện hiện hành khác và họ tuân thủ chúng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của chúng tôi và trong tài liệu được xuất bản trên đó. Những tác phẩm đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

Bạn có thể in ra một bản và có thể tải xuống các phần trích xuất của bất kỳ (các) trang nào từ trang web của chúng tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của bạn đến nội dung được đăng trên trang web của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in ra hoặc tải xuống theo bất kỳ cách nào và bạn không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào.

Trạng thái của chúng tôi (và của bất kỳ cộng tác viên nào đã được xác định) với tư cách là tác giả của nội dung trên trang web của chúng tôi phải luôn được công nhận.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không xin phép chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

Nếu bạn in ra, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải trả lại hoặc hủy bất kỳ bản sao nào của tài liệu bạn đã tạo theo lựa chọn của chúng tôi.

GOZIE là nhãn hiệu đã đăng ký tại New Zealand do chúng tôi sở hữu. Bạn không được phép sử dụng nó mà không có sự chấp thuận của chúng tôi.

Không phụ thuộc vào thông tin

Nội dung trên trang web của chúng tôi chỉ được cung cấp cho thông tin chung. Nó không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên mà bạn nên dựa vào.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin trên trang web của mình, nhưng chúng tôi không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng nội dung trên trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật.

Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, bảo đảm, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, dù rõ ràng hay ngụ ý.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ người dùng nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc các trường hợp khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh trong hoặc liên quan đến việc sử dụng, hoặc không thể sử dụng, trang web của chúng tôi; hoặc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp trang web của mình cho mục đích sử dụng trong nước và cá nhân. Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào và chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, mất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do vi-rút, cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc việc bạn tải xuống bất kỳ nội dung nào trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nội dung đó.

Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý khác nhau sẽ áp dụng đối với trách nhiệm pháp lý phát sinh do việc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào cho bạn, sẽ được quy định trong Điều khoản và Điều kiện Cung cấp của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ bài đăng nào bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi (hoặc bất kỳ trang mạng xã hội nào) vì bất kỳ lý do gì.

Vi rút

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc vi rút.

Bạn chịu trách nhiệm định cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của mình để truy cập trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm bảo vệ chống vi-rút của riêng mình.

Bạn không được lạm dụng trang web của chúng tôi bằng cách cố ý đưa vi rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

Nếu vi phạm quy định này, bạn có thể phạm tội hình sự theo Đạo luật Tội phạm năm 1961. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng trang của chúng tôi của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Luật áp dụng. Xin lưu ý rằng các điều khoản sử dụng, đối tượng và sự hình thành của chúng, được điều chỉnh bởi luật New Zealand. Bạn và chúng tôi đều đồng ý rằng các tòa án của New Zealand sẽ có quyền tài phán không độc quyền.

Bài viết này cũng có sẵn tại đây: English

Barbara Thomborson
Barbara Thomborson

Just left us a 5 star review

5.0
Based on 7 Reviews
google
Barbara Thomborson
January 20, 2023

High quality product. I love saffron tea. It seems expensive, but a little gives a lovely cuppa. Treat yourself and those close to you.

google
Winnie Ponga
January 21, 2022

Beautifully presented! Makes a unique and special gift.

google
Sarah Hopkins
January 21, 2022

Really great product highly recommend !

google
Whitleigh Osikai
January 21, 2022

Grate Recipes 😋 🍵

google
Jessica Cook
January 21, 2022

Very high quality saffron harvested, which retains its color and scent when cooked.

google
Danielle
January 13, 2022

Loved the tea and flowers they were gorgeous 😍

google
Nesha Hoterini
January 13, 2022

Beautiful product, people you need to purchase this product. Awesome...Used it in everything from food to drinks, & bath even...Thank you for sharing this wonderful product...😊